เว็บไซต์เก่า

ประกาศขยายเวลาจาก “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” สู่ “เดือนพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ขยายช่วงเวลาตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ประกาศขยายเวลาจาก “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” สู่ “เดือนพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ขยายช่วงเวลาตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์