เว็บไซต์เก่า

ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility เปิดรับข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ทุนสนับสนุนโครงการ Talent Mobility เปิดรับข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณทรงชัย อาตมียนันท์
โทรศัพท์ : 02-849-6420
E-mail : Talent@mahidol.edu