เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งดให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการย้ายสำนักงานฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

งดให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการย้ายสำนักงานฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยท่านสามารถติดต่อสำนักงานฯ ได้ที่ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป