เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อนุสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม

ขอแสดงความยินดี อ. ดร. ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อนุสาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม