เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ขอแสดงความยินดี ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)