เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล