เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน