เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563