เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.ธัช อิทธิกุล

ผู้ควบคุมคลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว และ
ศูนย์จัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1),
M.D.Sc. (Orthodontics),
Cert. Australian Board of Orthodontics,
อ.ท. (สาขาทันตกรรมจัดฟัน),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Orthodontics

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 12

E-mail : touch.itt@mahidol.ac.th