เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ.

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : theerachai.kos@mahidol.ac.th