เว็บไซต์เก่า

อ. ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์

ท.บ.,
ป.บัณฑิตขั้นสูง (วิทยาระบบบดเคี้ยว)

ความเชี่ยวชาญ :
Dental Occlusion, Temporomandibular disorders

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 21

E-mail : supawadee.jar@mahidol.ac.th