เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร

Title : Assistant Professor

ท.บ.,
ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

Expertise :
– Orthognathic Surgery
– Dental Implant

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : somchart.gj@gmail.com