เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.สิทธิโชค โอศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เอกวิชา วิทยาเอ็นโดดอนต์)
– อนุมัติบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์