เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.ภวัต ศรีโปดก

อาจารย์ประจำภาควิชา

ทบ.

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

โทรศัพท์ : 02-200-7829

E-mail : pawat.sri@mahidol.ac.th