เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ดร.ทพ.พนมวัฒน์ อมรพิมลธรรม

อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

วุฒิการศึกษา : ท.บ., ปร.ด.

E-mail address : panomwat.amo@mahidol.ac.th