เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อ. ทพญ.ณาตยา นพรัตนกานต์

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

วุฒิบัตร ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841