เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

อาจารย์ ทพญ.นันธิพร วงศ์วิวัฒน์

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

– พ.ศ. 2562 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
– พ.ศ. 2565 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 29

EMAIL : Nanthiphorn.pon@mahidol.ac.th