เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผศ. ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

– วท.ม. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(วิทยาเอ็นโดดอนต์) หลักสูตรนานาชาติ

– อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์)

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2007825 ต่อ 20

EMAIL: kanet.chv@mahidol.ac.th