เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.บินิท เชรทรา

สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

Name (English) : Binit Shrestha

Title : Assistant Lecturer

 

Education : BDS, MSc (Maxillofacial Prosthodontics)

Educational leaved for Ph D studying

 

Expertise : Maxillofacial Prosthodontics

 

Contact Address : Maxillofacial Prosthodontics, Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7887

 

E-Mail : binit.shr@mahidol.ac.th