เว็บไซต์เก่า

ศ.คลินิก พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์

อาจารย์พิเศษ

Title : Clinical Professor

พ.บ., ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา),
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา),
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

Expertise : Anesthesiologist in Oral and Maxillofacial Surgery

Phone : (66 2) 200-7845-6

E-Mail : benjamas.api@mahidol.ac.th