เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

นายภาณุวัฒน์ ชมหอม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์
02-200-7620 โทรสาร : 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน : 7620

E-mail
phanuwat.cho@mahidol.ac.th

ภาระงาน

1. รับผิดชอบดำเนินการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
2. รับผิดชอบดำเนินงานทั่วไปในระบบห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL
3. รับผิดชอบรับบริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง
4. ประสานงานทั่วไป สรุป ประมวลผลความพึงพอใจ ช่วยงานกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะฯ
5. รับผิดชอบโครงการ Research Reward