เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (M Dent Shop)

MU DENT faculty of dentistry

งานด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (M Dent Shop)

ติดต่อเรา

ร้าน M-Dent Shop By Mahidol อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7631 โทรสาร 02-200-7698 โทรศัพท์ภายใน 7631

งานด้าน: การสั่งซื้อ / ใบเสนอราคา

ติดต่อ : นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก
E-mail : supawida_noo_mild@hotmail.com
โทรศัพท์ 02-200-7631

งานด้าน: การสั่งซื้อ / การจัดส่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อ : นายมโนพัศ แป้นเมือง
E-mail : nosto24@hotmail.com

โทรศัพท์ 02-200-7631

การขออนุเคราะห์ (เฉพาะคณะทันตแพทยศาสตร์เท่านั้น)

ติดต่อได้ที่: โทรศัพท์ 02-200-7630

QR CODE
แบบประเมินความพึงพอใจ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHu1k8NkdGhOCphTLf_PHUBtwsBDkavpZGkpRXQG-LidPsQ/viewform

การจัดส่งไปรษณีย์

จัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์ทุกวันศุกร์
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดราชการ)