เว็บไซต์เก่า

เยี่ยมชมโรงพยาบาล

MU DENT faculty of dentistry

เยี่ยมชมโรงพยาบาล

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรมและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรเป็นโรงพยาบาลสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการทางทันตกรรมที่ทันสมัย