INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ‌

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ‌

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตามโครงการความร่วมมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เขตพื้นที่พญาไท ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับความรู้พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย