เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม How to เตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม How to เตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม How to เตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์กับ MU PRESS แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการ และเพื่อตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม B13 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา