เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาชาวญี่ปุ่น โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 6 จาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม จำนวน 7 คน ระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2567 พร้อมทั้ง นักศึกษาทันตแพทย์จาก School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน ที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2567
สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองสถาบันมีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษา