เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี โดยมี อาจารย์สิทธิพงศ์ พลธรรม และอาจารย์ปาพจน์ พรวนต้นไทร จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 6 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 20 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 27 มีนาคม 2567
รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 3 เมษายน 2567