เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมเด็กจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Experience and Practical Care for Children with Medically Compromised Conditions and Systemic Health Issues” โดย Visiting Professor Prof. Marcio da Fonseca University of Illinois Chicago

ภาควิชาทันตกรรมเด็กจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Experience and Practical Care for Children with Medically Compromised Conditions and Systemic Health Issues” โดย Visiting Professor Prof. Marcio da Fonseca University of Illinois Chicago

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดกิจกรรม Hospital Pediatric Dentistry Seminar หัวข้อเรื่อง “Experience and Practical Care for Children with Medically Compromised Conditions and Systemic Health Issues” โดยได้รับเกียรติจาก Special Lecture Professor. Marcio da Fonseca Chicago Dental Society Foundation Professor Department: Pediatric Dentistry Collage of Dentistry, University of Illinois Chicago เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาระดับหลังปริญญา และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ