เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม”

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม”

เมื่อวันที่​ 17 มกราคม​ 2567 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม” โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมพยาบาลจากหน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยมีบุคลากรสังกัดโรงพยาบาล เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 220 คน ณ​ ห้องประชุม 304 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)