เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน

งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการรักษาทางทันตกรรม พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน

นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดให้บริการตรวจ และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นิทรรศการทันตสุขศึกษา ใน Theme ทันตกรรมในยุคดิจิตอล และกิจกรรมตักไข่เพื่อการกุศล หารายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า