เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากโรงเรียนสุพิชญาและโรงเรียนในเครือเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากโรงเรียนสุพิชญาและโรงเรียนในเครือเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากโรงเรียนสุพิชญาและโรงเรียนในเครือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 222 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก มาให้ความรู้ในนิทรรศการ DTMU Story telling เรื่องเล่าบางทีเราอาจไม่เคยรู้ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม”

 

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง
facebook สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย