เว็บไซต์เก่า

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เตรียมก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษาช่างทันตกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล นักวิชาการและกระบวนกรอิสระ อดีตอาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการรู้จักตนเอง และผู้อื่นผ่านแนวคิดสัตว์ 4 ทิศ กิจกรรมรู้จักตนเองและผู้อื่นผ่านการทำงานร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรม Check in ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม B13 และห้องประชุม 304-305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา