เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจวิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  เข้ารับรางวัล ในนามที่สิรินธรทันตพิพิธ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเยี่ยม  ให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & Learning Center & SDGs17 โดยมี คุณยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัล และการบรรยายเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนทางดิจิตอลเทคโนโลยีกับพิพิธภัณฑ์ของไทย : IT DIGITAL & SDGs for THAILAND MUSEUM ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี