เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์และสาธารณสุข จนเป็นที่ประจักษ์ และทรงได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา