เว็บไซต์เก่า

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแรลลี่ เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village)

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแรลลี่ เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันแรลลี่เส้นทางคณะทันตแพทยศาสตร์ – กาญจนบุรี (River Kwai Village) จากนั้นศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีสมาชิกสโมสรฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 จัดโดยสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย
ท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี และ
คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล