เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพันธกิจของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพันธกิจของคณะฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) จากคุณสุทธินัย-คุณกานดา ธเนศวรกุล และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพันธกิจของคณะฯ เนื่องในโอกาสคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา