เว็บไซต์เก่า

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ในรูปแบบละครเวที เรื่อง “พบ“ ที่ผลิตและอำนวยการสร้างโดยกลุ่มนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 150 คน ในงานนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ได้ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และแขกผู้มีเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มาร่วมเข้าชมการแสดงละครเวที ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจของเหล่านักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ