เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ในรูปแบบละครเวที เรื่อง “พบ“ ที่ผลิตและอำนวยการสร้างโดยกลุ่มนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลกว่า 150 คน ในงานนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ได้ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และแขกผู้มีเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มาร่วมเข้าชมการแสดงละครเวที ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจของเหล่านักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ