เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 (สัญจร) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 (สัญจร) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2566 (สัญจร) ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศาลายา จังหวัดนครปฐม