เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายวิทยา แหลมทอง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ MU Green Ranking 2022 และรางวัลชมเชย การประกวด MU SDGs Award 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในงานการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2566 “Mahidol Sustainable Development Conference 2023” โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบรางวัลด้านการส่งเสริมความยั่งยืน การนำเสนอผลงานวิชาการความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อสังคม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล