เว็บไซต์เก่า

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดใบหน้าและขากรรไกร

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดใบหน้าและขากรรไกร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 พว.กฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ / ประธานองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดใบหน้าและขากรรไกร แก่สมาชิกองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ และ บุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์, อาจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์คณิน อรุณากูร และนายแพทย์จิรายุส อัครประเสริฐกุล (วิสัญญีแพทย์) เป็นวิทยากรอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย แก่สมาชิกองค์กรพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผ่าตัดและหลังการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล