เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ The 5th MU Ortho Symposium: Featuring Asian Orthodontic Super League

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ The 5th MU Ortho Symposium: Featuring Asian Orthodontic Super League

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ The 5ᵗʰ MU Ortho Symposium: Featuring Asian Orthodontic Super League โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วยวิทยากรชาวต่างประเทศ จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้), ประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน และประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมบรรยายแก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม The Sukosol Hotel Bangkok