เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดการอบรม Workshop Learn From The Experts (Intraotal scanners) แก่ คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาวิชาทันตกรรมเด็ก และผู้สนใจ ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา