เว็บไซต์เก่า

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Queen Mary University of London เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Queen Mary University of London เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ให้การต้อนรับ Mr. Muhibullah Amini นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Queen Mary University of London, Barts and the London School of Medicine and Dentistry สหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2566 ณ คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และหน่วยห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว