เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก Queen Mary University of London เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Queen Mary University of London เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ให้การต้อนรับ Mr. Muhibullah Amini นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Queen Mary University of London, Barts and the London School of Medicine and Dentistry สหราชอาณาจักร ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิก ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2566 ณ คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และหน่วยห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว