เว็บไซต์เก่า

คณบดีแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ร้าน Inthanin สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ

คณบดีแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ร้าน Inthanin สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ร้าน Inthanin สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการเป็นวันแรก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา