เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้วัคซีนไซเบอร์ แก่บุคลากรของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้วัคซีนไซเบอร์ แก่บุคลากรของคณะฯ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้วัคซีนไซเบอร์ แก่บุคลากรของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 304 – 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)