เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาคณะฯในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 39

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาคณะฯในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 39

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาของคณะฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัล (ในนามคณะทันตแพทยศาสตร์ รวม 20 เหรียญ) ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 39 The Happiness Games ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
และทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 5 ติดต่อกัน พร้อมกล่าวขอบคุณกับตัวแทนนักกีฬา และคณะทำงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา