เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและ Constructive Feedback”

 

จากนั้นเป็นการเสวนาเสริมสร้างพลัง “เมื่อลูกศิษย์เปราะบาง อาจารย์จะช่วยได้อย่างไร” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ ในการนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะเข้าร่วมงาน ประมาณ 40 คน

 

ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา