เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
นักศึกษาทันตแพทย์จาก Coorg Institute of Dental Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์จาก Coorg Institute of Dental Sciences เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

 

-Ms. Napanda Pratheeksha Kalappa

-Mr. Bharath Gopal

-Ms. Ananya Kodlu Yogisha

-Ms. Sudharshan Vellachal Prabhakar

-Mr. Sanjana Suresh

-Mr. Mohammed Jadeer Chakkal Jabbar

 

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย เข้าศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกันนี้ นักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา อีกด้วย

 

โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน