เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

งานมหกรรมคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2566 จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานคุณภาพ จากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึก โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานบริหารคุณภาพ