INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”

งานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 55 ปี จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเปิดงานนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากชิ้นเนื้อ” จัดโดย ภาควิชาพยาธิวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา